Wybór oferty

Udostępnij

Dotyczy zakupu i dostawy sprzętu komputerowego ( laptopów) wraz z oprogramowaniem i urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektów „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinsytucjonalizacji usług społecznych” (POWR.02.08.00-00-0113/21) oraz cykl debat upowszechniających wiedzę z zakresu polityki społecznej w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Społeczna Odpowiedzialność Nauki/Doskonała Nauka” w ramach modułu „Społeczna odpowiedzialność nauki- Popularyzacja nauki i promocja sportu”. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe zamieszczone na stronie IPiSS, do upływu składania ofert tj. do dnia 16.03.2023 do godz. 15:00 wpłynęły 3 oferty. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty w załaczniku.

Translate »
Skip to content