Zapytanie ofertowe

Udostępnij

w ramach projektu: „Cykl debat upowszechniających wiedzę z zakresu polityki społecznej – „Między nauką a praktyką”. Projekt współfinansowany w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Społeczna Odpowiedzialność Nauki/Doskonała Nauka” w ramach modułu „Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu”.\

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i instalacja w siedzibie Zamawiającego tj. Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych (na poziomie -1) fabrycznie nowego Sprzętu, na który składa się monitor interaktywny wraz z komponentami oraz akcesoriami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego. Termin składania ofert 29.03.2023 r. do godziny. 11:00.

Translate »
Skip to content