Zamówienie redakcji językowej i korekty wydawniczej pub­likacji naukowej

Udostępnij

WYBÓR OFERTY dot. zamówienia  redakcji językowej i korekty wydawniczej pub­likacji naukowej pt.: POLITYKA SPOŁECZNA – MIĘDZY NAUKĄ A PRAKTYKĄ w ramach pro­jektu Cykl Debat upowszech­ni­a­ją­cych wiedzę z zakresu poli­tyki społecznej – „Między nauką a prak­tyką”.

Translate »
Skip to content