Archiwum autora: EG

XXIII edycja konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie uruchomiona!!!

Konkursem objęte są prace mag­is­ter­skie i dok­torskie zakońc­zone w roku kalen­dar­zowym 2020 i 2021, pode­j­mu­jące prob­lematykę pracy i poli­tyki społecznej. Za pracę zakońc­zoną uważa się pracę obro­nioną, na pod­stawie której został nadany tytuł mag­is­tra lub stopień dok­tora. Przed­miotem konkursu są … Czy­taj dalej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Debata pt. Wyzwania polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych i ich rodzin

Zarez­er­wuj czas w dniu 30 wrześ­nia 2021 r. w godz. 10.00–14.00  i weź udział online w deba­cie pt.: „Wyzwa­nia poli­tyki społecznej wobec osób niepełnosprawnych i ich rodzin”. Jest to kole­jna debata z Cyklu debat upowszech­ni­a­ją­cych wiedzę z zakresu poli­tyki społecznej – … Czy­taj dalej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Profesor Antoni Rajkiewicz — pożegnanie

Z głębokim żalem  i smutkiem przyjęliśmy wiado­mość o śmierci Pana prof. dr hab. Antoniego Rajkiewicza – Uczony, Nauczy­ciel, Badacz, Mis­trz, Men­tor, Poli­tyk … Wśród wielu pełnionych funkcji i akty­wności zawodowych, społecznych i naukowych, Pan Pro­fe­sor Antoni Rajkiewicz w 1962 roku … Czy­taj dalej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Zapraszamy do kolejnej DEBATY

Zapraszamy do kole­jnej DEBATY https://debaty.ipiss.com.pl

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Wys­tąpi­e­nie dr. Pawła Poławskiego z Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych https://debaty.ipiss.com.pl/debaty/zakonczone/6-ekonomia-spoleczna-i-solidarna-na-ile-spoleczna-i-solidarna

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Wystąpienie dr hab. Doroty Murzyn prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Wys­tąpi­e­nie dr hab. Doroty Murzyn, prof. Uni­w­er­sytetu Ped­a­gog­icznego im. Komisji Edukacji Nar­o­dowej w Krakowie https://debaty.ipiss.com.pl/debaty/zakonczone/6-ekonomia-spoleczna-i-solidarna-na-ile-spoleczna-i-solidarna

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Wys­tąpi­e­nie dr hab. Zbig­niewa Klim­iuka, prof. Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych https://debaty.ipiss.com.pl/debaty/zakonczone/6-ekonomia-spoleczna-i-solidarna-na-ile-spoleczna-i-solidarna

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

REFERAT: dr. Pawła Poławskiego

ZAPRASZAMYREFERAT: dr. Pawła Poławskiego PLATFORMA DEBAT O POLSKIEJ POLITYCE SPOŁECZNEJ: https://debaty.ipiss.com.pl/debaty/zakonczone/6-ekonomia–spoleczna-i-solidarna-na-ile–spoleczna-i-solidarna

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

REFERAT: PROF. DOROTA MURZYN

PLATFORMA DEBAT O POLSKIEJ POLITYCE SPOŁECZNEJ – ZAPRASZAMYREFERAT: PROF. DOROTA MURZYN https://debaty.ipiss.com.pl/debaty/zakonczone/6-ekonomia–spoleczna-i-solidarna-na-ile–spoleczna-i-solidarna

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Referat wprowadzający: dr hab. Zbig­niew Klim­iuk, prof. Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych

Referat wprowadza­jący: dr hab. Zbig­niew Klim­iuk, prof. Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych — https://youtu.be/h8bcmJezZDg?t=3949

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe