Ludzie

Dyrekcja

dr Łukasz Arendt Dyrektor
mgr Izabela Hebda-Czaplicka Zastępca dyrektora ds. ekonomicznych

Główna Księgowa

mgr Elżbieta Zagdan Dział Finansowo-Księgowy

Profesorowie

prof. dr hab. Marek Bednarski Zakład Zatrudnienia i Rynku Pracy
prof. dr hab. Stanisława Borkowska Zakład Zarządzania Zasobami Ludzkimi
prof. dr hab. Piotr Błędowski Zakład Gerontologii Społecznej
prof. dr hab. Ludwik Florek Zakład Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
prof. dr hab. Stanisława Golinowska Zakład Polityki Społecznej
prof. dr hab. Marta Juchnowicz Zakład Zarządzania Zasobami Ludzkimi
prof. dr hab. Mieczysław Kabaj Zakład Zatrudnienia i Rynku Pracy
prof. dr hab. Elżbieta Kryńska Zakład Zatrudnienia i Rynku Pracy
prof. dr hab. Helena Strzemińska Zakład Zbiorowych Stosunków Pracy
prof. dr hab. Gertruda Uścińska Zakład Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
prof. dr hab. Jerzy Wratny Zakład Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

Profesorowie nadzwyczajni

prof. nadzw. dr hab. Bożenna Balcerzak-Paradowska Zakład Problemów Rodziny
prof. nadzw. dr hab. Zdzisław Czajka Zakład Zarządzania Zasobami Ludzkimi
prof. nadzw. dr hab. Kazimierz Frieske Zakład Zbiorowych Stosunków Pracy
prof. nadzw. dr hab. Danuta Graniewska Zakład Problemów Rodziny
prof. nadzw. dr hab. Urszula Jeruszka Zakład Zatrudnienia i Rynku Pracy
prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Klimiuk Zakład Zatrudnienia i Rynku Pracy
prof nadzw. dr hab. Kazimierz Kłosiński Zakład Zatrudnienia i Rynku Pracy
prof. nadzw. dr hab. Wiktor Rutkowski Zakład Zatrudnienia i Rynku Pracy

Adiunkci

dr hab. Piotr Broda-Wysocki Zakład Polityki Społecznej
dr Zofia Czepulis-Rutkowska Zakład Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
dr Dorota Głogosz Zakład Problemów Rodziny
dr Anna Jawor-Joniewicz Zakład Zarządzania Zasobami Ludzkimi
dr Iwona Kukulak-Dolata Zakład Zatrudnienia i Rynku Pracy
dr Piotr Kurowski Zakład Polityki Społecznej
dr Iwona Poliwczak Zakład Zatrudnienia i Rynku Pracy
dr Paweł Poławski Zakład Zbiorowych Stosunków Pracy
dr Anna Rogozińska-Pawełczyk Zakład Zarządzania Zasobami Ludzkimi
dr Agnieszka Sowa Zakład Polityki Społecznej
dr Zofia Szweda-Lewandowska Zakład Gerontologii Społecznej
dr Dariusz Zalewski Zakład Zbiorowych Stosunków Pracy

Asystenci

mgr Marta Derlacz-Wawrowska Zakład Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
mgr Izabela Hebda-Czaplicka Zastępca dyrektora ds. ekonomicznych
mgr Joanna Mirosław Zakład Zatrudnienia i Rynku Pracy
mgr Barbara Sajkiewicz Zakład Zarządzania Zasobami Ludzkimi
mgr Agnieszka Smoder Zakład Zatrudnienia i Rynku Pracy

Pracownicy badawczo-techniczni

mgr Beata Kaczyńska Zakład Zbiorowych Stosunków Pracy

Kierownicy

mgr Ewa Gimalska Sekcja ds. Kontaktów Zewnętrznych
mgr Daria Szatkowska Zakład Wydawnictw i Przetwarzania Danych

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Sebastian Ciborowski Sekcja do spraw Kontaktów Zewnętrznych
mgr Joanna Ćwiek-Świdecka Samodzielny Pracownik ds. Pracowniczych
Luiza Daab Zakład Wydawnictw i Przetwarzania Danych
Janina Magnuszewska Zakład Wydawnictw i Przetwarzania Danych
Magdalena Wojtaszewska Redakcja dwumiesięcznika Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Pracownicy adminnistracyjni

mgr Halina Bożkiewicz Dział Finansowo-Księgowy
Małgorzata Jaroszewska Samodzielne St. Pracy ds. Pracowniczych
Irena Stangreciuk Sekretariat
mgr inż. Andrzej Szewczyk Sekcja Administracyjno-Techniczna

Pracownicy gospodarczy

Danuta Wiśniewska