Ludzie

Dyrekcja

dr Elżbieta Bojanowska Dyrektor
mgr Izabela Hebda-Czaplicka Zastępca dyrektora ds. ekonomicznych

Główna Księgowa

mgr Elżbieta Zagdan Dział Finansowo-Księgowy

Profesorowie

prof. Ludwik Florek Pion Zatrudnienia i Rynku Pracy
prof. Stanisława Golinowska Pion Polityki Społecznej
prof. Gertruda Uścińska Pion Polityki Społecznej

Profesorowie Instytutu

dr hab. Urszula Jeruszka Pion Zatrudnienia i Rynku Pracy
dr hab. Zbigniew Klimiuk Pion Zatrudnienia i Rynku Pracy
dr hab. Agnieszka Sowa-Kofta Pion Polityki Społecznej

Adiunkci

dr Zofia Czepulis-Rutkowska Pion Polityki Społecznej
dr Dorota Głogosz Pion Polityki Społecznej
dr Anna Jawor-Joniewicz Pion Zatrudnienia i Rynku Pracy
dr Iwona Kukulak-Dolata Pion Zatrudnienia i Rynku Pracy
dr Piotr Kurowski Pion Polityki Społecznej
dr Krzysztof Podwójcic Pion Polityki Społecznej
dr Iwona Poliwczak Pion Zatrudnienia i Rynku Pracy
dr Paweł Poławski Pion Polityki Społecznej
dr Katarzyna Sołkowicz Pion Zatrudnienia i Rynku Pracy
dr Dariusz Zalewski Pion Polityki Społecznej

Asystenci

mgr Izabela Hebda-Czaplicka Zastępca dyrektora ds. ekonomicznych
mgr Barbara Sajkiewicz Pion Zatrudnienia i Rynku Pracy
mgr Agnieszka Smoder Pion Zatrudnienia i Rynku Pracy

Redakcje czasopism

mgr Daria Szatkowska Redakcja miesięcznika Polityka Społeczna
Małgorzata Zdancewicz Redakcja dwumiesięcznika Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Małgorzata Zdancewicz
Małgorzata Zdancewicz

Kierownicy

mgr Ewa Gimalska Dział Administracji i Kontaktów Zewnętrznych
dr hab. Zbigniew Klimiuk Pion Zatrudnienia i Rynku Pracy
dr hab. Agnieszka Sowa-Kofta Pion Polityki Społecznej

Eksperci

Małgorzata Krowiak Centrum Obsługi Projektów

Stanowiska samodzielne

inż. Grzegorz Kozłowski
mgr Robert Krawczyk
mgr. inż. Janusz Sobolewski Pełnomoc­nik ds. Ochrony Infor­ma­cji Nie­jawnych i Spraw Obron­nych
inż. Tomasz Wojtunik
mgr Renata Zwolińska Inspektor Ochrony Danych Osobowych
mgr Renata Zwolińska Samodzielne St. Pracy ds. Pracowniczych

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Luiza Daab Centrum Obsługi Projektów
Sławomir Mikulski Centrum Obsługi Projektów
mgr Anita Łopacińska Centrum Obsługi Projektów

Pracownicy adminnistracyjni

mgr Halina Bożkiewicz Dział Finansowo-Księgowy i Spraw Pracowniczych
Janina Magnuszewska Sekretariat

Pracownicy gospodarczy

Alicja Ryczko Dział Administracji i Kontaktów Zewnętrznych

Pracownicy zatrudnieni w projektach

Anna Dziurny Pion Zatrudnienia i Rynku Pracy
dr hab. Kazimierz Frieske Pion Polityki Społecznej
Maciej Kryszczuk Pion Polityki Społecznej
Jarosław Kwoka Pion Polityki Społecznej
Kacper Mlostek Pion Polityki Społecznej
Dorota Muszyńska Pion Polityki Społecznej
Bartosz Olszewski Pion Zatrudnienia i Rynku Pracy
Kinga Pawłowska Pion Polityki Społecznej
Agata Skalec Pion Polityki Społecznej
Mateusz Trochymiak Pion Polityki Społecznej
Magdalena Twardowska Pion Polityki Społecznej