Ludzie

Dyrekcja

dr Elżbieta Bojanowska Dyrektor
mgr Izabela Hebda-Czaplicka Zastępca dyrektora ds. ekonomicznych

Główna Księgowa

mgr Elżbieta Zagdan Dział Finansowo-Księgowy

Kierownicy

dr hab. Zbigniew Klimiuk Pion Zatrudnienia i Rynku Pracy
dr hab. Agnieszka Sowa-Kofta Pion Badawczy Polityki Społecznej

Profesorowie

prof. Marek Bednarski Pion Zatrudnienia i Rynku Pracy
prof. Ludwik Florek Pion Zatrudnienia i Rynku Pracy
prof. Stanisława Golinowska Pion Polityki Społecznej
prof. Gertruda Uścińska Pion Polityki Społecznej

Profesorowie Instytutu

dr hab. Zdzisław Czajka Pion Badawczy Zatrudnienia i Rynku Pracy
dr hab. Urszula Jeruszka Pion Zatrudnienia i Rynku Pracy
dr hab. Zbigniew Klimiuk Pion Zatrudnienia i Rynku Pracy
dr hab. Agnieszka Sowa-Kofta Pion Badawczy Polityki Społecznej

Adiunkci

dr Maciej Abramowicz Pion Badawczy Zatrudnienia i Rynku Pracy
dr Monika Abucewicz Pion Badawczy Zatrudnienia i Rynku Pracy
dr Rafał Bakalarczyk Pion Badawczy Zatrudnienia i Rynku Pracy
dr Zofia Czepulis-Rutkowska Pion Polityki Społecznej
dr Anna Jawor-Joniewicz Pion Zatrudnienia i Rynku Pracy
dr Iwona Kukulak-Dolata Pion Zatrudnienia i Rynku Pracy
dr Piotr Kurowski Pion Polityki Społecznej
dr Krzysztof Podwójcic Pion Polityki Społecznej
dr Iwona Poliwczak Pion Zatrudnienia i Rynku Pracy
dr Paweł Poławski Pion Polityki Społecznej
dr Katarzyna Sołkowicz Pion Zatrudnienia i Rynku Pracy
dr Dariusz Zalewski Pion Polityki Społecznej

Asystenci

mgr Maciej Gruza Pion Badawczy Zatrudnienia i Rynku Pracy
mgr Izabela Hebda-Czaplicka Zastępca dyrektora ds. ekonomicznych
mgr Agnieszka Smoder Pion Zatrudnienia i Rynku Pracy

Redakcje czasopism

mgr Ewa Ryczywolska Redakcja miesięcznika Polityka Społeczna
mgr Daria Szatkowska Redakcja miesięcznika Polityka Społeczna
mgr Małgorzata Zdancewicz Redakcja dwumiesięcznika Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
mgr Małgorzata Zdancewicz Redakcja kwartalnika Niepełnosprawność i Rehabilitacja

Eksperci

mgr Małgorzata Krowiak Centrum Obsługi Projektów

Stanowiska samodzielne

mgr inż. Janusz Sobolewski Pełnomoc­nik ds. Ochrony Infor­ma­cji Nie­jawnych i Spraw Obron­nych
inż. Tomasz Wojtunik Informatyk
mgr Renata Zwolińska Inspektor Ochrony Danych Osobowych
mgr Renata Zwolińska Samodzielne St. Pracy ds. Pracowniczych

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Luiza Daab Dział Administracji i Kontaktów Zewnętrznych
mgr Sławomir Mikulski Centrum Obsługi Projektów
mgr Anita Łopacińska Centrum Obsługi Projektów

Pracownicy finansowo-księgowi

mgr Halina Bożkiewicz Dział Finansowo-Księgowy i Spraw Pracowniczych

Pracownicy adminnistracyjni

mgr Iwona Bosak-Zegarowska Centrum Obsługi Projektów
Luiza Daab Dział Administracji i Kontaktów Zewnętrznych
Janina Magnuszewska Sekretariat
mgr Marta Orszyńska-Kubel Centrum Obsługi Projektów
Małgorzata Surowiecka Centrum Obsługi Projektów

Pracownicy gospodarczy

Katarzyna Słupska Dział Administracji i Kontaktów Zewnętrznych

Pracownicy zatrudnieni w projektach

dr hab. Kazimierz Frieske Pion Polityki Społecznej
dr Martyna Kawińska Pion Polityki Społecznej
mgr Konrad Kosior Pion Polityki Społecznej
mgr Robert Krawczyk Pion Polityki Społecznej
Jarosław Kwoka Pion Polityki Społecznej
mgr Kacper Mlostek Pion Polityki Społecznej
mgr Dorota Muszyńska Pion Polityki Społecznej
mgr Bartosz Olszewski Pion Zatrudnienia i Rynku Pracy
mgr Kinga Pawłowska Pion Polityki Społecznej
mgr Mateusz Trochymiak Pion Polityki Społecznej