Ludzie

Dyrekcja

dr Elżbieta Bojanowska Dyrektor
mgr Izabela Hebda-Czaplicka Zastępca dyrektora ds. ekonomicznych

Główna Księgowa

mgr Elżbieta Zagdan Dział Finansowo-Księgowy

Profesorowie

prof. dr hab. Ludwik Florek Pion Zatrudnienia i Rynku Pracy
prof. dr hab. Stanisława Golinowska Pion Polityki Społecznej
prof. dr hab. Gertruda Uścińska Pion Polityki Społecznej

Profesorowie nadzwyczajni

dr hab. prof. nadzw. IPiSS Łukasz Arendt Pion Zatrudnienia i Rynku Pracy
dr hab. prof. nadzw. Zdzisław Czajka Pion Zatrudnienia i Rynku Pracy
dr hab. prof. nadzw. Urszula Jeruszka Pion Zatrudnienia i Rynku Pracy
dr hab. prof. nadzw. Zbigniew Klimiuk Pion Zatrudnienia i Rynku Pracy

Adiunkci

dr Zofia Czepulis-Rutkowska Pion Polityki Społecznej
dr Dorota Głogosz Pion Polityki Społecznej
dr Anna Jawor-Joniewicz Pion Zatrudnienia i Rynku Pracy
dr Iwona Kukulak-Dolata Pion Zatrudnienia i Rynku Pracy
dr Piotr Kurowski Pion Polityki Społecznej
dr Iwona Poliwczak Pion Zatrudnienia i Rynku Pracy
dr Paweł Poławski Pion Polityki Społecznej
dr Agnieszka Sowa-Kofta Pion Polityki Społecznej
dr Dariusz Zalewski Pion Polityki Społecznej

Asystenci

mgr Izabela Hebda-Czaplicka Zastępca dyrektora ds. ekonomicznych
mgr Barbara Sajkiewicz Pion Zatrudnienia i Rynku Pracy
mgr Agnieszka Smoder Pion Zatrudnienia i Rynku Pracy

Pracownicy badawczo-techniczni

mgr Beata Kaczyńska Redakcja miesięcznika Polityka Społeczna

Kierownicy

mgr Ewa Gimalska Sekcja ds. Kontaktów Zewnętrznych

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Luiza Daab Zakład Wydawnictw i Przetwarzania Danych
mgr Daria Szatkowska Zakład Wydawnictw i Przetwarzania Danych
Magdalena Wojtaszewska Redakcja dwumiesięcznika Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Tomasz Wojtunik Ośrodek Big Data

Pracownicy adminnistracyjni

mgr Halina Bożkiewicz Dział Finansowo-Księgowy
Janina Magnuszewska Sekretariat
Janusz Sobolewski
mgr Renata Zwolińska Samodzielne St. Pracy ds. Pracowniczych

Pracownicy gospodarczy

Danuta Wiśniewska