Ludzie

Dyrekcja

dr hab. Łukasz Arendt Dyrektor
mgr Izabela Hebda-Czaplicka Zastępca dyrektora ds. ekonomicznych

Główna Księgowa

mgr Elżbieta Zagdan Dział Finansowo-Księgowy

Profesorowie

prof. dr hab. Ludwik Florek Zakład Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
prof. dr hab. Stanisława Golinowska Zakład Polityki Społecznej
prof. dr hab. Gertruda Uścińska Zakład Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

Profesorowie nadzwyczajni

prof. nadzw. dr hab. Bożenna Balcerzak-Paradowska Zakład Problemów Rodziny
prof. nadzw. dr hab. Zdzisław Czajka Zakład Zarządzania Zasobami Ludzkimi
prof. nadzw. dr hab. Urszula Jeruszka Zakład Zatrudnienia i Rynku Pracy
prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Klimiuk Zakład Zatrudnienia i Rynku Pracy

Adiunkci

dr Zofia Czepulis-Rutkowska Zakład Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
dr Dorota Głogosz Zakład Problemów Rodziny
dr Anna Jawor-Joniewicz Zakład Zarządzania Zasobami Ludzkimi
dr Iwona Kukulak-Dolata Zakład Zatrudnienia i Rynku Pracy
dr Piotr Kurowski Zakład Polityki Społecznej
dr Iwona Poliwczak Zakład Zatrudnienia i Rynku Pracy
dr Paweł Poławski Zakład Zbiorowych Stosunków Pracy
dr Agnieszka Sowa-Kofta Zakład Polityki Społecznej
dr Dariusz Zalewski Zakład Zbiorowych Stosunków Pracy

Asystenci

mgr Izabela Hebda-Czaplicka Zastępca dyrektora ds. ekonomicznych
mgr Barbara Sajkiewicz Zakład Zarządzania Zasobami Ludzkimi
mgr Agnieszka Smoder Zakład Zatrudnienia i Rynku Pracy

Pracownicy badawczo-techniczni

mgr Beata Kaczyńska Zakład Zbiorowych Stosunków Pracy
dr n. med. Elżbieta Szwałkiewicz

Kierownicy

mgr Ewa Gimalska Sekcja ds. Kontaktów Zewnętrznych
mgr Daria Szatkowska Zakład Wydawnictw i Przetwarzania Danych

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Luiza Daab Zakład Wydawnictw i Przetwarzania Danych
Janina Magnuszewska Zakład Wydawnictw i Przetwarzania Danych
Magdalena Wojtaszewska Redakcja dwumiesięcznika Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Tomasz Wojtunik Ośrodek Big Data
Mał­gorzata Zdancewicz

Pracownicy adminnistracyjni

mgr Halina Bożkiewicz Dział Finansowo-Księgowy
mgr Renata Zwolińska Samodzielne St. Pracy ds. Pracowniczych

Pracownicy gospodarczy

Danuta Wiśniewska