minimum socjalne

Min­i­mum soc­jalne we wrześniu 2004 roku

We wrześniu 2004 r. wartość koszyka min­i­mum soc­jal­nego dla najbardziej typowego mod­elu rodziny w Polsce — małżeństwa z dwo­jgiem dzieci na utrzy­ma­niu — osza­cow­ano na

Wartość min­i­mum soc­jal­nego w marcu 2004 r.

W marcu 2004 roku ogólna wartość koszyka min­i­mum soc­jal­nego wzrosła prze­cięt­nie o 1,6 punktu pro­cen­towego. W efek­cie łączna wartość koszyka dla dorosłej osoby samot­nej (w

Wysokość minimum socjalnego w 2003 r.

W 2003 r. średnia wysokość minimum socjalnego dla samotnej osoby dorosłej kształtowała się na poziomie 789,50 zł, dla samotnego emeryta – 729,40 zł. Najwyższa wartość

Wysokość minimum socjalnego w marcu 2003 r.

Wartość koszyka minimum socjalnego za miesiąc marzec bieżącego roku odpowiednio wynosiła dla osoby dorosłej żyjącej samotnie – 782,10 zł., zaś dla osoby w wieku emerytalnym

Przeciętne minimum socjalne w czerwcu 2003 r.

W miesiącu wrześniu br. minimum socjalne dla osoby samotnej w wieku produkcyjnym wynosi łącznie 796,10 zł., dla samotnego emeryta – 733,90 zł. Największa kwota szacowanego

Przeciętne minimum socjalne w 2002 r.

Według badań prowadzonych w IPiSS, wartość koszyka minimum socjalnego dla osoby dorosłej kształtowała się średnio na poziomie grudniu 783,10 zł. W przypadku osoby w wieku

Translate »
Skip to content