Zapytania ofertowe

Wybór oferty na usługę streamingu

Dotyczy: wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi trans­misji online (streamingu) cyklu debat upowszechniających wiedzę z zakresu polityki społecznej – „Między nauką a praktyką”.

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie remontu pomieszczeń biurowych siedziby IPiSS w Warszawie

Termin składania ofert na Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie remontu pomieszczeń biurowych siedziby IPiSS w Warszawie zostaje przedłużony do dnia 28 lutego 2023 roku do godziny 12.00 w wersji elektronicznej na adres e-mail:sekretariat@ipiss.com.pl.

Unieważnienie postępowania

Zamawiający informuje, iż postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie remontu pomieszczeń biurowych siedziby IPiSS w Warszawie na podstawie ust. 17 treści Zapytania Ofertowego zostało unieważnione.

Translate »
Skip to content