Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe

w ramach projektu: „Cykl debat upowszechniających wiedzę z zakresu polityki społecznej – „Między nauką a praktyką”. Projekt współfinansowany w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Społeczna Odpowiedzialność Nauki/Doskonała Nauka” w ramach modułu „Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu”.\

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i instalacja w siedzibie Zamawiającego tj. Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych (na poziomie -1) fabrycznie nowego Sprzętu, na który składa się monitor interaktywny wraz z komponentami oraz akcesoriami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego. Termin składania ofert 29.03.2023 r. do godziny. 11:00.

Wybór oferty

Dotyczy zakupu i dostawy sprzętu komputerowego ( laptopów) wraz z oprogramowaniem i urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektów „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinsytucjonalizacji usług społecznych” (POWR.02.08.00-00-0113/21) oraz cykl debat upowszechniających wiedzę z zakresu polityki społecznej w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Społeczna Odpowiedzialność Nauki/Doskonała Nauka” w ramach modułu „Społeczna odpowiedzialność nauki- Popularyzacja nauki i promocja sportu”. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe zamieszczone na stronie IPiSS, do upływu składania ofert tj. do dnia 16.03.2023 do godz. 15:00 wpłynęły 3 oferty. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty w załaczniku.

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzeń wielofunkcyjnych

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzeń wielofunkcyjnych.

Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej na adres: a.lodygowska@ipiss.com.pl w nieprzekraczalnym terminie do 17.03.2023 r.  do godziny. 15:00

Oferta

na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej remontu siedziby Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie i innych prac z tym związanych

Translate »
Skip to content