Harmonogram realizacji

      • Zgłosze­nie do konkursu powinno być doko­nane do 6 października 2023 r. (decy­duje data stem­pla pocztowego)

      • Ogłosze­nie wyników konkursu  grudzień 2023 r.


    Translate »
    Skip to content