Kontakt

Szczegółowych infor­ma­cji o Konkur­sie udzielają:

Ewa Gimal­ska
Kierownik Sekcji ds. Kon­tak­tów Zewnętrznych IPiSS
tel.: (+48 22) 53 67 517
fax: (+48 22) 53 67 548
tel. kom.: 692 065 726
e-mail: lider.promocja@ipiss.com.pl

Bar­bara Sajkiewicz
Kierownik Biura Konkursu LZZL
tel.: (+48 22) 53 67 537
tel. kom.: 694 319 258
e-mail: b.sajkiewicz@ipiss.com.pl, lider@ipiss.com.pl

Adres:
Biuro Konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi
Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych
ul. Bel­lot­tiego 3B
01–022 Warszawa

Dyżury: wtorek, piątek

Translate »
Skip to content