Koszt udziału

Koszt udzi­ału w XX edy­cji Konkursu w przy­padku zak­wal­i­fikowa­nia firmy do II etapu
– wynosi  4000 zł  + 23% VAT

Opłata obe­j­muje między innymi:

  • przeprowadze­nie audytu,
  • przy­go­towanie raportu ogól­nego,
  • udział w Gali wręczenia nagród (dla Lau­re­atów edy­cji przewidziano po dwa zaproszenia na Galę dla pozostałych uczest­ników konkursu po jed­nym zaproszeniu).
Translate »
Skip to content