Współpraca

 • Min­is­terstwo Rodziny, Pracy i Poli­tyki Społecznej
 • Pol­ska Akademia Nauk
 • Komitet Nauk o Pracy i Poli­tyce Społecznej Pol­skiej Akademii Nauk
 • Państ­wowego Fun­duszu Reha­bil­i­tacji Osób Niepełnosprawnych
 • Rzą­dowa Rada Ludnościowa
 • Zakład Ubez­pieczeń Społecznych
 • Lon­don School of Eco­nom­ics (Wielka Brytania)
 • Finnish Insti­tute for Health and Wel­fare (THL) (Finlandia)
 • Sig­no­sis Sprl. (Belgia)
 • GRUPPO COOPERATIVO CGM (Włochy)
 • ISM Vady­bos ir ekonomikos uni­ver­site­tas, UAB (Litwa)
 • Social Value UK (Wielka Brytania)
Translate »
Skip to content