Publikacje

Pub­likacje opra­cow­ane w ramach pro­jektu: “Bez­dom­ność na Mazowszu” (do pobra­nia)

Pub­likacje dostępne w Księ­garni Inter­ne­towej IPiSS w porządku alfabetycznym

Zapraszamy do zapoz­na­nia się z pub­likac­jami wydanymi od 1995 r. przez IPiSS, pub­likacje te można nabyć w Księ­garni Inter­ne­towej IPiSS

Anna Ząbkow­iczMarek Bed­narskiKaz­imierz W. FrieskeStanisława Goli­nowskaMieczysław KabajStanisława BorkowskaJolanta SupińskaAntoni RajkiewiczBożena KołaczekWielisława Warzywoda-KruszyńskaIzabela Hebda-CzaplickaDorota Gło­goszLucyna FrączkiewiczEdward MarekGertruda UściskaElż­bi­eta TarkowskaPaweł PoławskiMonika Abucewicz-SzcześniakDar­iusz ZalewskiAntoni Rajkiewiczi inni

Translate »
Skip to content